Nedan ser du en tabell som visar vilken ekerlängd du skall välja för respektive hjul och sida. Det är mycket viktigt att rätt längd väljs.

27½":

Framhjul

XC70-Yuniper 100mm vänster sida (bromssida):
XC70-Yuniper 100mm höger sida:

XC70-Yuniper 110mm vänster sida (bromssida):
XC70-Yuniper 110mm höger sida:

Bakhjul

XC70-Yuniper 142 vänster sida (bromssida):
XC70-Yuniper 142 höger sida:

XC70-Yuniper 148 vänster sida (bromssida):
XC70-Yuniper 148 höger sida:

29":

Framhjul

XC90-Yuniper 100mm vänster sida (bromssida):
XC90-Yuniper 100mm höger sida:

XC90-Yuniper 110mm vänster sida (bromssida):
XC70-Yuniper 110mm höger sida:

Bakhjul

XC70-Yuniper 142 vänster sida (bromssida):
XC70-Yuniper 142 höger sida:

XC70-Yuniper 148 vänster sida (bromssida):
XC70-Yuniper 148 höger sida:


PayPal