Monteringsinstruktion för styrstam MF10, MF10R och MR12.                                                 2017-04-15

Detta dokument kan uppdateras, håll utkik på innolite.se för senaste informationen.

Introduktion
Tack för ditt val av Innolite produkter, läs denna instruktion och följ anvisningarna noga. Att inte följa anvisningarna och varningar kan resultera i skador som inte täcks av garanti eller skador på cykeln eller i värsta fall skador på användaren.

Garanti
Innolite Design AB garanterar att denna produkt är fri från materialdefekter och tillverkningsfel för en period av ett (1) år från ursprungligt inköp. Garantin är ej överförbar och gäller endast den ursprungliga köparen. Garantin gäller ej då produkten på något sätt är modifierad. Mer information om garanti finns på www.innolite.se

Instruktion

Förutsättning är att styrstam är monterat, och att styrstammen har ett löst eller öppningsbart överfall.

  1.       Trä på reglagen på styret.
  2.       Skruva fast styret i styrstammen och dra åt skruvarna löst.
  3.       Vrid styret så att handtagen hamnar i rätt höjd. Innolites rekommendation är att handtagen ligger horisontellt.
  4.       Nu skall överfallets skruvar dras åt. OBS! Här är det viktigt att kontrollera vad styrstamstillverkaren anger för maximalt åtdragningsmoment, välj det lägsta åtdragningsmomentet. Maximalt åtdragningsmoment för styret är 6,5 Nm.
  5.       Ställ in rätt vinkel på reglagen och dra åt respektive reglage skruvar löst.
  6.       Montera handtagen.
  7.       Justera reglagens position och dra åt dessa. OBS! här är det viktigt att kontrollera vad respektive reglage tillverkare anger som maximalt åtdragningsmoment, välj det lägsta åtdragningsmomentet. Maximalt åtdragningsmoment för styret gäller 2,5 Nm.
  8.       Efterjustera vid behov.

Övriga rekommendationer

  •         Kontrollera regelbundet att alla skruva sitter fast med rätt moment, men överdra inga skruvar.
  •         Om max tillåtet åtdragningsmoment inte räcker, använd då monteringspasta, exempelvis innolite MP1

Handlebar


PayPal