Monteringsinstruktion för styrstam S1.                                                                2017-04-15

Detta dokument kan uppdateras, håll utkik på innolite.se för senaste informationen.

Introduktion
Tack för ditt val av Innolite produkter, läs denna instruktion och följ anvisningarna noga. Att inte följa anvisningarna och varningar kan resultera i skador som inte täcks av garanti eller skador på cykeln eller i värsta fall skador på användaren.

Garanti
Innolite Design AB garanterar att denna produkt är fri från materialdefekter och tillverkningsfel för en period av ett (1) år från ursprungligt inköp. Garantin är ej överförbar och gäller endast den ursprungliga köparen. Garantin gäller ej då produkten på något sätt är modifierad. Mer information om garanti finns på www.innolite.se

Instruktion

Förutsättning är att styrröret är kapat och att anordning för ansättning av styrlager i styrrör är monterat, samt att alla reglage och handtag är monterade på styret.

  1.       Se till att ändan på styrröret är gradat och rent på utsidan, trä på eventuella distansringar och trä på styrstammen, upp- eller nedvänt beroende på vad som passar dig bäst.
  2.       Montera eventuell distansring över styrstam, montera lock och skruv för ansättning av styrlager enligt tillverkarens anvisning.
  3.       Dra försiktigt skruvarna som fixerar styrstammen kring styrröret.
  4.       Montera styret och dra skruvarna för överfallet försiktigt, vrid sedan styret så att handtagen hamnar i önskad höjd. Innolites rekommendation är att handtagen skall ligga i horisontellt.
  5.       Vrid styret så att det är rakt jämfört med hjulet.
  6.       Dra åt skruvarna vid överfallet för styret, maximalt med 4 Nm.
  7.       Dra åt skruvarna för fixering runt styrröret med momentnyckeln inställd på 4 Nm.
  8.       Efterjustera vid behov.

Övriga rekommendationer

  •         Kontrollera regelbundet att alla skruva sitter fast med rätt moment, men överdra inga skruvar.
  •         Om max tillåtet åtdragningsmoment inte räcker, använd då monteringspasta, exempelvis innolite MP1

S1


PayPal