2017-04-16

Detta dokument kan uppdateras, håll utkik på innolite.se för senaste informationen.

Om en produkt går sönder under ordinarie garantitid av en orsak som inte täcks av garanti, så är det möjligt att ansöka om en s.k. Crash Replacement för produkten i fråga. En produkt som en gång har ersatts med Crash Replacement kan inte ersättas en gång till. Priset för en produkt som köps under Crash Replacement Policy är 75% av Innolites ordinarie listpris.

Vid ansökan om Crash Replacement för en produkt skall dokument accepterat av innolite, typ kvitto eller faktura kunna uppvisas som styrker att produkten är inköpt hos någon av Innolites återförsäljare. Den trasiga produkten skall kunna uppvisas och vid begäran skickas på lämpligt sätt till innolite.

Ansökan skickas till: service@innolite.se


PayPal