Monteringsinstruktion för sadelstolpe.                                                                2015-11-25

Detta dokument kan uppdateras, håll utkik på innolite.se för senaste informationen.

Introduktion
Tack för ditt val av Innolite produkter, läs denna instruktion och följ anvisningarna noga. Att inte följa anvisningarna och varningar kan resultera i skador som inte täcks av garanti eller skador på cykeln eller i värsta fall skador på användaren.

Garanti
Innolite Design AB garanterar att denna produkt är fri från materialdefekter och tillverkningsfel för en period av ett (1) år från ursprungligt inköp. Garantin är ej överförbar och gäller endast den ursprungliga köparen. Garantin gäller ej då produkten på något sätt är modifierad. Sprickor eller brott som uppstått vid sadelstolpsklamman täcks inte av garanti. Mer information om garanti finns på www.innolite.se

Instruktion

  1.       Verifiera att sadelstolpen har rätt diameter för ramen.
  2.       Säkerställ att sadelstolpen är ren och ramrörets inneryta är rent och fritt från skarpa kanter och grader.
  3.       Ställ in ungefärlig höjd på sadelstolpen och skruva försiktigt åt sadelstolpsklamman. Se till att sadelstolpen är inskjuten i ramen tillräckligt långt.
  4.       Montera sadeln på sadelstolpen och justera önskad vinkel på sadel och position i längdled. Dra åt justerskruvarna för sadeln med momentnyckel inställd på 6-6,5 Nm.
  5.       Dra åt sadelstolpsklamman med momentnyckel inställd på 3-5 Nm. Överdra inte klamman då skador på ramen och sadelstolpen kan uppstå.
  6.       Efterjustera vid behov.

Övriga rekommendationer

  •         Kontrollera regelbundet att alla skruva sitter fast med rätt moment, men överdra inga skruvar.
  •         Om sprickor har uppstått i kolfiberstrukturen, eller andra misstänkta skador skall du inte använda sadelstolpen.
  •         Om sadelstolpen skjuts nedåt i sadelröret på cykelramen under cykling trots att sadelstolpsklamman är åtdragen med max tillåtet åtdragningsmoment, använd då monteringspasta. 

PayPal